O NAS »
 BUDOWNICTWO DROGOWE

Od roku 2001 doradzamy firmom budownictwa infrastrukturalnego oraz analizujemy branżę drogowo-mostową. Od piętnastu lat wydajemy, we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Raport o firmach drogowych, będący jedyną tak obszerną, cykliczną analizą kondycji firm branży, Raport zawiera także kilkuletnią prognozę rynku robót drogowych.


Raport o firmach drogowych

Raport jest obszernym (500 stronicowym) opracowaniem analitycznym dotyczącym firm branży drogowo-mostowej działających w Polsce. Raport jest przygotowywany przez Arcata Partners, we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa. Coroczne edycje Raportu ukazują się już od piętnastu lat (począwszy od aktualnej edycji częstotliwość publikacji Raportu została zmniejszona - Raporty będą się ukazywać co dwa lata). Raport jest efektywnym narzędziem stosowanym przez firmy branży oraz źródłem wiedzy o rynku robót drogowych oraz branży drogowej dla wielu firm i instytucji z nią współpracujących.

więcej o Raporcie

Monitoring pozycji firmy na tle branży

Raport indywidualny: Monitoring pozycji firmy na tle branży jest opracowaniem indywidualnym, sporządzanym na konkretne zamówienie i dotyczącym tylko firmy zamawiającego. Monitoring pozwala ocenić pozycję danej firmy w głównych obszarach działalności. Jego celem jest wspomaganie zarządów firm drogowych.


Doradztwo dla firm drogowych

Branża drogowa jest naszą wiodącą specjalizacją branżową. Doradzamy firmom branży między innymi w: sporządzaniu wieloletnich planów finansowych, przygotowywaniu biznes planów, wycenie wartości firm, restrukturyzacji i ocenie efektywności konkretnych projektów inwestycyjnych.


Prognozy i analizy rynku robót drogowych

Sporządzamy wieloletnie prognozy polskiego rynku robót drogowych, zarówno pod względem wartościowym, jak i ilościowym (za miarę ilościową prognozowanych robót drogowych przyjęliśmy ilości zużywanych mas bitumicznych). Analizujemy i prognozujemy także zapotrzebowanie branży na główne materiały do budowy dróg, w tym kruszywa i asfalty.
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl